20 155 056

Person-databeskyttelsespolitik, hypnose-terapeut.dk

Manuelt

Journaler:
Er skrevet i hånden og ingen andre kan tyde min håndskrift.
Din journal består af et info-ark med dit problem og situation.
Øverst står dit klient-nummer og alder og med blyant dit navn og mobilnummer. Disse bliver visket ud, når der er gået ca. et år efter din
sidste session hos mig.

Og en separat session-beskrivelse.
Her nævner jeg ikke noget om dig – udover
evt. lidt om “siden sidst”. Sessions-beskrivelsen omhandler primært ,
hvilke terapeutiske metoder, jeg har brugt. Jeg bruger ikke fagudtryk, men kodeord. Sessionens processer fortæller mig ret præcist, hvilket problem, jeg har behandlet, uden jeg behøver notere problemet. Session-beskrivelsen er anonym. Øverst står kun dit klient-nummer.

Samtykke-erklæring:
Ved din første session, vil du blive bedt om at udfylde en samtykke-erklæring. Dit navn (bare det, du kalder dig) og mobilnummer, skriver du med blyant. Dette visker jeg ud, når der er gået ca et år efter din sidste session hos mig.

Noter:
Jeg tager få noter under sessionen. Disse er om muligt endnu mere ulæselige og kryptiske og omhandler fx, hvilke terapeutiske redskaber, indsigter, jeg under samtale, finder relevante i behandling, samt kort info, som du giver mig:
Fx, “sagt job op”, “sover dårligt”, “skal flyve på fredag”. Noter bliver skrevet ind i journalen, derefter revet i små stykker og smidt ud.

Din bookede tid står på en lille PostIt-seddel i min spiralkalender. På sedlen står med meget lille, ulæselig håndskrift: Tid, dit navn, mobilnummer og evt kode for årsag til din session: Fx fb for fobi, rs for rygestop.

Opbevaring af din journal mm.
Så længe du er aktiv klient hos mig, opbevares din samtykke-erklæring og journal i arkivskab i aflåst rum på klinikken. Ca. et år efter din sidste session hos mig, bliver din samtykke-erklæring og journal anonymiseret. Dvs. dit navn og mobilnummer, bliver visket ud. Den anonyme journal og samtykke-erklæring bliver herefter arkiveret i et ringbind.

Elektronisk

Mobiltelefon:
Min mobiltelefon lukker efter 60 sekunders inaktivitet og kun jeg kender koden til at åbne den.

Vores kontakt er primært telefonsamtale eller SMS’er.

Min email er ikke krypteret og ikke beskyttet mod personfølsomt indhold.
Derfor: RING! Ring til mig. Send evt. en SMS om at blive ringet op.

SMS’er er primært til bekræftelse af tid og jeg sender en reminder om din tid. Jeg anvender kun dit fornavn.

Computer:
På en gammel MiniMac Apple computer, der ikke længere kan software-opdateres til internet, ligger et dokument med en liste over klientnumre og tilhørende navne og tlf. numre. Dette er i et gammelt QuarkXPress Passport
program fra 2002. Kun jeg har koden til at åbne denne computer. Kun jeg har adgang til den. Kun jeg ved, hvilke adaptorer, der skal anvendes for at sætte computeren op og hvor disse ligger.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Kan du ikk læse dette ? Skift teksten. captcha txt

Skriv dit søgeord og tryk enter